הורה דורש הורה מקיים

הורה דורש הורה מקיים

מדריך להורים עם ילדים בעודף משקל הבגדים לא נסגרים עליו, הבטן יוצאת החוצה, לעיתים גם צוחקים עליו בבית הספר, וגם בבית האחים יורדים עליו "תראה אותך, איזה שמן". וגם אנחנו כהורים מוסיפים ע"י אמירות מעודנות כמו "תפסיק לאכול" , אתה כבר שבע",...